Home  ~  Cultuurgeschiedenis   ~  Reizen  ~  Reisverslagen  ~  Latijn  ~  Lezingen/teksten  ~  Over ons  ~  Inschrijven  ~  ContactWASSENAAR
CURSUS JERUZALEM

Op acht maandagavonden vanaf 22 oktober 2018 t/m 10 december
wordt in cultureel centrum Warenar een cursus over Jeruzalem gegeven. We volgen de geschiedenis van de stad vanaf de aartsvaders tot in de moderne tijd. Vele periodes hebben hun stempel gezet op de stad: de periode van de eerste tempel, het hellenisme, de Romeinse overheersing, het jonge christendom, de islam, de kruistochten, het Ottomaanse Rijk en tenslotte de staat Israël. Voor de drie grote monotheïstische godsdiensten is de stad heilig. Conservatieve christenen zijn ervan overtuigd dat de stad onderdeel is van een messiaans proces: het einde der tijden wordt ingeluid in Jeruzalem als de stad weer volledig in joodse handen is. In deze visie helpt Trump daarbij een handje.
De Tempelberg met de Rotskoepel
We zullen apart aandacht besteden aan het beeld dat reizigers en gelovigen hadden en hebben van de stad in de lange periode van haar bestaan.

Iedere les wordt een samenvatting uitgereikt of vooraf per e-mail toegestuurd.


The Israël Museum met de Tweede Tempel

HEILOO
CURSUS JERUZALEM

Op acht donderdagochtenden vanaf 25 oktober 2018 t/m 20 december (één donderdag is de locatie niet beschikbaar) wordt in de Kleine Kapel van de Willibrordusstichting een cursus over Jeruzalem gegeven.
Voor de inhoudelijke beschrijving zie hierboven.

SCHOORL
CURSUS IRAN

Op zes dinsdagochtenden vanaf 23 oktober 2018 t/m 27 november wordt in de Blinkerd een cursus gegeven over Iran.

Behandeld wordt de geschiedenis van Iran vanaf de komst van de Arische stammen van Meden en Perzen in Iran, het ontstaan van het Perzische Rijk met Cyrus en Darius, de nieuwe godsdienst van Zoroaster, de confrontatie met de Grieken vanaf Alexander de Grote en de permanente strijd tegen het Romeinse Rijk, de opkomst van de islam met speciale aandacht voor de sjiitische islam, de Griekse filosofie in de Arabische (lees: Iraanse) wereld, Perzische literatuur, islamitische kunst en architectuur zoals onder meer te zien in Isfahan en de ontwikkelingen in Iran in de moderne tijd met het verdwijnen van de sjah in 1979 en de vestiging van een theocratische staat door ayatollah Khomeini.

Al deze onderwerpen komen uitvoerig aan bod met verhalen, diapresentaties en boekentips. Iedere les wordt een samenvatting uitgereikt of vooraf per e-mail toegestuurd.Detail koningsreliëf uit PersepolisCULTUUR & REIZEN
Cultuurgeschiedenis
Reizen
Reisverslagen
Latijn

LEZINGEN/TEKSTEN
Christendom
Reactie column Max Pam
Klassiek antisemitisme
De klassieke gentleman
De drie Gratiën
Renaissance in januari


ITALIA CLASSICA
Home
Over ons
Inschrijven
Contact