Home  ~  Cultuurgeschiedenis   ~  Reizen  ~  Reisverslagen  ~  Latijn  ~  Lezingen/teksten  ~  Over ons  ~  Inschrijven  ~  ContactAl meer dan dertig jaar organiseert Italia Classica cursussen cultuurgeschiedenis en cultuurreizen naar Italië en de klassieke wereld.
Italië, land van kunst en cultuur, prachtige natuur, een rijke keuken en modern design. Een land met meer kunstschatten dan welk land ook, een land waar je ogen te kort komt om alles te bevatten. Alleen al voor Rome is een mensenleven te kort: non basta una vita.

De klassieke wereld, de wereld van Grieken en Romeinen, is een minstens zo rijke schatkamer. Veel van wat daar werd bedacht bewonderen wij nog altijd: literatuur, beeldhouwkunst, architectuur, filosofie. De klassieke cultuur werd één van de pijlers van Europa. Wie onze wereld beter wil begrijpen, komt onvermijdelijk bij deze "Founding Fathers" terecht.

De Griekse cultuur komt niet uit het niets tevoorschijn, maar is de erfgenaam van de culturen van Egypte en het Midden-Oosten. Het Perzische Rijk werd echter door de Grieken gezien als een land van barbaren, waar de bevolking geknecht werd in slavernij en waar de koningen zich te buiten gingen aan ongebreidelde luxe. Dat beeld van het Midden-Oosten als de tegenpool van de vrije, onderzoekende Griekse geest is nooit meer verdwenen.

Bij de cursussen wordt het verhaal verteld van de Europese cultuur. We zien hoe de Romeinen van de Griekse cultuur de klassieke cultuur maken. We zien hoe Israël verdeeld raakt door de opkomst van het christendom en hoe Griekse filosofen dat christendom diepgaand beïnvloeden. We zoeken naar verklaringen voor de opkomst van de wetenschap die in Europa zo succesvol is verlopen. Dit in tegenstelling tot de Arabische wereld, waar een ongekende bloei van de wetenschappen uiteindelijk is vastgelopen.

Ambrogio Lorenzetti
Giovanni Bellini, Madonna met kind; Accademia Carrara, Bergamo

We volgen kunstenaars als exponenten van hun tijd en zoeken naar verbanden tussen de mentaliteit van een periode en de kunstwerken. Zo is Giotto ondenkbaar zonder de invloed van de franciscanen en past het werk van Caravaggio volledig bij de Contrareformatie.

Ook bij de reizen wordt alles in samenhang gezien, of het nu het graf van Augustinus is, het paleis in Persepolis, een villa van Palladio of de bronzen beelden van Riace. Alles is onderdeel van een groter verhaal.


CULTUURGESCHIEDENIS

Op twee plaatsen worden cursussen cultuurgeschiedenis gegeven, in Heiloo en Wassenaar. Op beide locaties is in december een druk bezochte cursus over Jeruzalem afgerond.
In Heiloo zal de voorjaarscursus van 2019 gaan over de oude Grieken. Over deze grondleggers van de Europese cultuur zullen we het acht ochtenden hebben. Geschiedenis, literatuur, mythologie, filosofie en kunst komen uitvoerig aan bod. In Wassenaar volgt in oktober 2019 eveneens een cursus over de Grieken. Daar betreft het acht avonden.


Cornelis Jonkman
OVER MIJZELF

Tijdens mijn studie klassieke talen bezocht ik ieder jaar weer de plaatsen waar Grieken en Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. Zo werd mijn liefde geboren voor Griekenland, Turkije en Italië.

Na mijn afstuderen werd ik leraar klassieke talen in Wassenaar. Ieder jaar ging de school met leerlingen naar Rome. Daar kwam ik terecht in een labyrint van straatjes en pleinen, van namen en feiten, waarin ik langzaam de weg leerde kennen.

Vanaf 1986 ben ik ook ouders en andere belangstellenden gaan rondleiden. Na Rome kwamen Florence en Toscane, daarna Venetië, Sicilië, Napels en de rest van Italië.

Ter voorbereiding gaf ik steeds een wintercursus cultuurgeschiedenis.

Ook de cursussen veranderden mee. Ze groeiden uit tot een vele jaren durend verhaal van de Europese cultuurgeschiedenis.
Na mijn verhuizing naar Noord-Holland heb ik deze traditie voortgezet aan de HOVO in Alkmaar. Drie jaar geleden ben ik op eigen kracht verder gegaan in Heiloo. De belangstelling is steeds groot.

De laatste tien jaar heb ik de Italiëreizen uitgebreid met mijn oude liefde, Griekenland en Turkije. In een meerjarenproject "Alexander de Grote achterna" volgen we zijn sporen in Griekenland en Turkije. Iran is daar bijgekomen. In vervolg op de cursus over Jeruzalem komt er in 2020 een reis naar Israël.

Arrivederci,
Cornelis JonkmanCULTUUR & REIZEN
Cultuurgeschiedenis
Reizen
Reisverslagen
Latijn

LEZINGEN/TEKSTEN
Christendom
Reactie column Max Pam
Klassiek antisemitisme
De klassieke gentleman
De drie Gratiën
Renaissance in januari


ITALIA CLASSICA
Home
Over ons
Inschrijven
Contact