Home  ~  Cultuurgeschiedenis   ~  Reizen  ~  Reisverslagen  ~  Latijn  ~  Lezingen/teksten  ~  Over ons  ~  Inschrijven  ~  Contact
Betaling cursussen
Tegelijk met uw inschrijving dient het cursusgeld te worden overgemaakt op banknummer
NL 48 INGB 0006 6606 31 t.n.v. Italia Classica te Schoorl. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld. Uw betaling geldt als bevestiging van inschrijving; de ervaring leert dat iedere cursus doorgang vindt; u krijgt tijdig nadere informatie over de praktische gang van zaken rond de cursus van uw keuze.

Betaling reizen
Betaling van uw reis geschiedt na ontvangst van een factuur van Labrys.

Inschrijving
Gelieve onderstaand formulier in te vullen. .
Geslacht
man
vrouw
Naam + voorletters
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Schrijft zich in voor Cursus Jeruzalem Wassenaar
Cursus Jeruzalem Heiloo
Cursus Iran Schoorl
Leesclub Latijn
Vraagt tevens het inschrijfformulier aan van de reis Lombardije sept. 2018CULTUUR & REIZEN
Cultuurgeschiedenis
Reizen
Reisverslagen
Latijn

LEZINGEN/TEKSTEN
Christendom
Reactie column Max Pam
Klassiek antisemitisme
De klassieke gentleman
De drie Gratiën
Renaissance in januari


ITALIA CLASSICA
Home
Over ons
Inschrijven
Contact